ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι. - ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η σχολή οδηγών Ψαρόπουλος μετά από επιτυχή πορεία στην  Καλαμαριά επί της οδού Ιωάννη Πασσαλίδη 37, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο κατάστημα,

επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας 267, στην περιοχή Ντεπώ Θεσσαλονίκης.

 

Στις νέες μας υπηρεσίες συγκαταλέγεται η Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.)

 

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι - Περιοδική κατάρτιση ΠΕΙ

 

 Οι οδηγοί που έχουν αποκτήσει άδεια οδήγησης : 

Λεωφορείων Δ1, Δ, Δ+Ε πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2008
   Φορτηγών  Γ1, Γ, Γ+Ε πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2009

για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ αρχικής χορήγησης μέσω σεμιναρίων κατάρτισης, χωρίς εξετάσεις, σε σχολές ΠΕΙ έως :
 

την 10η Μαρτίου 2014 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Δ1, Δ, Δ+Ε
την 10η Σεπτεμβρίου 2014 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Γ1, Γ, Γ+Ε.


Τα σεμινάρια κατάρτισης είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, κατανεμημένα υποχρεωτικά σε πέντε ημέρες από επτά (7) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως.
 

Όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων θα πρέπει να ολοκληρώνουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών, κάθε πέντε χρόνια για να διατηρούν σε ισχύ το Π.Ε.Ι.

Δημιουργήσαμε και πρόγραμμα κατάρτισης που αποκτάς ταυτόχρονα Π.Ε.Ι μεταφοράς επιβατών και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων σε έξι εκπαιδευτικές ημέρες. 

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας δώσουμε όποια πληροφορία θέλετε ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei