Άρθρα

Εκτύπωση

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι. - ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι

Η Σχολή Οδηγών ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ξεκίνησε την λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων (Σχολή Π.Ε.Ι)

Τα σεμινάρια Π.Ε.Ι διεξάγονται σε ένα σύγχρονο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα οπτικά και ψηφιακά μέσα παρουσίασης και διδασκαλίας.

Η σχολή λειτουργεί επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 267, Ντεπώ, Θεσ/νίκης.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (μέσω σεμιναρίων)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις:


1. Οι οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης

  • Λεωφορείων (Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε) πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2008
  • Φορτηγών      (Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε) πριν της 10 Σεπτεμβρίου 2009

για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν Π.Ε.Ι περιοδικής κατάρτισης μέσω σεμιναρίων, χωρίς εξετάσεις, σε σχολές ΠΕΙ έως

  • την 10η Μαρτίου 2014 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Λεωφορείων (Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε)
  • την 10η Σεπτεμβρίου 2014 για τους κατόχους άδειας οδήγησης Φορτηγών (Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε)

 

2. Οι οδηγοί οι οποίοι είναι κάτοχοι Π.Ε.Ι αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείων) ή εμπορευμάτων (Φορτηγών) και μετά την λήξη της ισχύος του Π.Ε.Ι αυτού πρέπει να αποκτήσουν Π.Ε.Ι περιοδικής κατάρτισης μέσω σεμιναρίων.

 

Τα σεμινάρια κατάρτισης είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών κατανεμημένα υποχρεωτικά σε πέντε ημέρες από επτά (7) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. 

Όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί Φορτηγών και Λεωφορείων θα πρέπει να ολοκληρώνουν μία περιοδική κατάρτιση 35 ωρών κάθε πέντε χρόνια για να διατηρούν σε ισχύ το Π.Ε.Ι.

 

Δημιουργήσαμε και πρόγραμμα κατάρτισης που αποκτάς ταυτόχρονα Π.Ε.Ι μεταφοράς επιβατών και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων σε έξι εκπαιδευτικές ημέρες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
- Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
- Φωτοτυπία πιστοποιητικού Π.Ε.Ι (αν υπάρχει)

 

 

*Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαιτείται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Ε.Ι. πατήστε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei