Εκτύπωση

Κατηγορία Β -Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτων μικτού βάρους έως 3.500kg και μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό και με την δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου έως 750kg.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

  


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Βιβλιάριο Υγείας (αν δεν υπάρχει, απαιτούνται εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα)
 
 •  θεωρητικά 
 •  πρακτικά 
   

  


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Δίπλωμα μοτοσυκλέτας
 

 

 •  πρακτικά
 


Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei