Εκτύπωση


Κατηγορία Γ – Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg και με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκουμένου εώς 750 Kg.

Απαραίτητη προυπόθεση ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει δίπλωμα αυτοκινήτου Β κατηγορίας.

Π.Ε.Ι. - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων υποχρεούνται όσοι θέλουν δίπλωμα Γ κατηγορίας μετά τις 10/09/2009

 


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα B κατηγορίας - ερασιτεχνικό)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Βιβλιάριο Υγείας (αν δεν υπάρχει, απαιτούνται εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα)

 • Δίπλωμα σε ισχύ
 
 •  θεωρητικά 
 •  πρακτικά 
   

  


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα λεωφορείου)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Δίπλωμα σε ισχύ
 
 •  θεωρητικά
 •  πρακτικά
 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei