Εκτύπωση

Κατηγορία Γ+E -Το δίπλωμα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει την οδήγηση οχήματος Γ κατηγορίας με μεταφορά ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg  (Συρμοί ή Αρθρωτά οχήματα).

Απαραίτητη προυπόθεση ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να έχει δίπλωμα της Γ κατηγορίας με Π.Ε.Ι μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η κατηγορία Γ+E ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Δ+E, εφόσον ο υποψήφιος έχει δίπλωμα Λεωφορείου Δ κατηγορίας.

 


Δικαιολογητικά    Υποχρεωτικά Μαθήματα 
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

  • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

  • Δίπλωμα σε ισχύ
 
  •  πρακτικά
 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei