Εκτύπωση

Κατηγορία A - Δίπλωμα μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του (22ο εάν είναι ήδη κάτοχος της Α2 κατηγορίας για δύο χρόνια).

   


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος δεν έχει άλλο δίπλωμα)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Βιβλιάριο Υγείας (αν δεν υπάρχει, απαιτούνται εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα)
 
 •  θεωρητικά 
 •  πρακτικά 
   

 


Δικαιολογητικά (αν ο υποψήφιος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ΑΜ, Α1 ή Α2)   Υποχρεωτικά Μαθήματα 
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

 • Ταυτότητα (για τους αλλοδαπούς, διαβατήριο και άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα τις τελευταίες 185ημέρες ή 95 ημέρες για αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες της Ε.Ε.)

 • Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία δημόσιου εγγράφου π.χ. βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., εκκαθαριστικό)

 • Δίπλωμα
 

Aν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

 •  θεωρητικά
 •  πρακτικά

Αν έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας άλλής κατηγορίας

 

 •  πρακτικά
 


Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 267, ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τ.2310450101 κ.6936450101

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Σύνδεση

ΣΧΟΛΗ Π.Ε.Ι.

pei